Munkavédelmi webáruház - Fehérvár Safety Kft. - 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 79. Telefonszám: +36 (22) 500-181

Adatvédelem

A megrendelések pontos és gyors teljesítése érdekében a munkavedelmi.hu elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, melynek során minden esetben tiszteletben tartja a vásárlók személyhez fűződő jogait, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

munkavedelmi.hu weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A munkavedelmi.hu garantálja minden olyan személy elmentett személyes adatainak bizalmas kezelését, akik regisztráltak a munkavedelmi.hu oldalán (regisztrált Vásárlók).A megadott adatokat a munkavedelmi.hu a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel és online termékrendelés érdekében rögzíti.

munkavedelmi.hu csak azokat az adatokat dolgozza fel, melyek fenti célok eléréséhez szükségesek, és amelyeket a vásárló önkéntesen ad meg a regisztráció során. Ezek az alábbi személyes adatok: megszólítás, név, lakcím, e-mail cím, születési dátum, jelszó, fizetéssel kapcsolatos adatok és telefonszám.

munkavedelmi.hu garantálja, hogy a vásárló hozzájárulása nélkül ezen a weboldalon kívül nem gyűjt személyes jellegű adatokat.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében a munkavedelmi.hu arról szeretné Önt tájékoztatni, hogyan és milyen célokra használják fel az Ön személyes adatait és hogyan garantálják az Ön adatainak védelmét:

munkavedelmi.hu a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatályos szabályaira. Adatainak a webáruházban történő felvételének és feldolgozásának célja a munkavedelmi.hu leadott rendelései lebonyolítása. Ez az adatfeldolgozás azért fontos, hogy a munkavedelmi.hu keresztül létrejövő szerződésekből eredő, vevőkkel szembeni kötelességeinek eleget tudjon tenni, a vásárlók online vásárlását fel tudja dolgozni, a vásárlók kérdéseire válaszolni tudjon, műszaki problémák esetén segítséget nyújthasson vagy felvehesse a kapcsolatot a vásárlóval. Az adatvédelem kérdéseivel részletesebben foglalkozó biztonság és adatvédelem című tájékoztató a munkavedelmi.hu honlapján található.