Munkavédelmi webáruház - Fehérvár Safety Kft. - 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 79. Telefonszám: +36 (22) 500-181

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztató

Az alábbi dokumentum a Fehérvár Safety Munkaruházati és Munkavédelmi Bolt webáruházban  történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Amennyiben Ön és cégünk között létrejön a szerződés, úgy erre a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogi szabályozás vonatkozik, ezért rendelése előtt az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

 

A távollévők közti szerződés írásba foglalt megrendelés szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar.

A létrejött  szerződést a Fehérvar Safety kft iktatja.

A megrendelt áruk listája bármikor hozzáférhető a Rendeléseim menüpont alatt.

Általános rendelkezések

A Fehérvár Safety kft webáruháza munkavédelmi eszközöket forgalmaz, melyeket a rendelés után ill. a szerződés létrejöttét követően postai utánvéttel, futárszolgálattal szállít ki. Bármilyen termékeket megvásárolni csak a regisztrációs folyamat lezajlása és a rendszerbe való belépés után lehet.

A termékek könnyebb kiválasztása érdekében minden termékünk mellett megtalálható a mérettáblázat és a színtáblázat is.

Az adatlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők.

Fizetési mód:  készpénzzel az áru átvételkor.

Amennyiben téves rendelést adott le, vagy módosítani szeretné a rendelést, úgy a fenti e-mail címen, vagy más elérhetőségeken kérheti a változtatást.

Az árváltoztatással valamint az árukészlet változásával kapcsolatos jogainkat fenntartjuk.

A szerződés hatálya

A vásárló és a Fehérvár Safety kft, mint eladó közt a távollévők közti vásárlási szerződés a vásárló megrendelésének és ezen rendelés eladó általi, a rendelésről küldött és azt jóváhagyó visszajelző e-mailjének a vásárló részére történő megküldésével lép hatályba, és a megrendelés teljesüléséig hatályos.

A webáruház rendszere minden érvényes rendelésnek automatikus rendelés-azonosítót ad, melyet a vásárló által megadott címre küldött rendelés-igazoló e-mailben közlünk. 

A webáruházban feltüntetett termékek adatlapján szereplő ár a termék ajánlati ára csak akkor válik végleges árrá, ha a Ön, mint megrendelő a későbbiekben részletezett  rendelési folyamatot szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja, továbbá, ha a webáruháztól, tehát az eladótól megérkezik a rendelésről küldött és azt elfogadó visszajelző e-mail, melyben ugyanezen árnak kell szerepelnie.

Fenntartjuk azt a jogot, hogy a webáruházban megjelenő esetleges hibás árakat, azok tudomásunkra jutása esetén kijavítsuk.

Amennyiben a rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, úgy a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Szállítás

A szállítás futárszolgálattal történik.

Szállítási határidő átlagosan 3-14 napig terjedhet. A megrendelő érdeklődhet raktári készletünkről telefonon vagy e-mailben.

Nagyobb rendelés esetén a szállítási díj módosulhat.

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén szavatossági, vagy jótállási igény érvényesíthető a vásárló részéről.

A termékszavatosság igénylése esetén a vevő követelheti a gyártótól, hogy max. 15 nap alatt a hibás terméket javítsa ki, vagy ha ez a vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, úgy a terméket cserélje ki. A vevő nem érvényesítheti szavatossági vagy jótállási igényét, ha az áru hibáját a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett volna.

A szavatossági igény érvényesítési ideje főszabályként két év, ezen belül a vásárlástól számított 6 hónap alatt az eladónak, ill. a gyártónak kell bebizonyítani , hogy a vásárolt termék hibája a vevőre vezethető vissza, tehát rendeltetésellenesen használta az árut, vagy megrongálta. A vásárlástól számított 6 hónapon túl a vevőnek kell bebizonyítania, hogy a termék hibája eladáskor már meg volt.

Jótállás

A jótállást köznyelvben garanciának nevezik. Tehát garancia egyenlő a jótállással. A jótállásnál a vevő ugyanazokat az igényeket érvényesítheti, mint a szavatosságnál, eltérés csak abban van, hogy az általános jótállási idő, azaz a vásárlástól számított egy év alatt nem a vevőnek kell bizonyítania, hogy vétlen az áru meghibásodásában, hanem az eladónak.

Külön jogszabály határozza meg, hogy melyek azok az árucikkek, az un. tartós fogyasztási cikkek, amelyekre kötelező jótállás van előírva. Amennyiben a jogszabályban felsorolt termékek listája nem tartalmazza a vevő által megvásárolt terméket, úgy nincs a termékre jótállás, de a vevőnek szavatossági joga ekkor is van.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási igénye merülne fel a vevőnek, úgy az erről szóló részletes szabályozást a hivatkozott tájékoztató tartalmazza.

 A fenti szavatossági, ill. jótállási szabályokról a 2013. évi V. törvény, a Polgári törvénykönyv, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22) Kormány rendelet szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet és a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet szól .

A vevő felelőssége

A vevő a regisztrációs oldalon kell megadja adatait (amelyeket az adatmódosítás oldalon módosíthat). A megrendelés ezen adatok alapján kerül teljesítésre. A hibás, vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a vevőt terheli.

Amennyiben a vevő és az eladó közt a szerződés hatályba lép, azonban a szerződést a vevő nem tartja be, úgy szerződés-szegést követ el, aminek következményeit viselnie kell. A vevő elsősorban arra köteles, hogy a hatályba lépett szerződés szerinti árut tartalmazó küldeményt átvegye és kifizesse. Amennyiben az áru átvétele a vevő hibájából meghiúsul, úgy az ebből eredő többletköltséget, ill. kárt az eladó részére meg kell téríteni.

Visszalépés a vásárlástól

A vevő jogosult a megrendelésének jóváhagyása után, de még a megrendelt árut tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni.  Az elállást írásban, a rendelésazonosító szám megjelölésével kell az eladó címére vagy e-mailjére bizonyíthatóan elküldenie. Az elálláshoz az is szükséges, hogy annak tudomásulvételét az eladó szintén írásban visszajelezze. 

Az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül a vevő indoklás nélkül visszaléphet a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a termék ellenértékét és a kiszállítás költségét a termék visszaszolgáltatást követő 14 napon belül visszatéríteni. A termék eladó részére történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli. Az eladó a szállítási díjat csak abban az esetben köteles visszatéríteni a vevőnek, ha a vevő a kiszállított csomagban található termékek mindegyikének vásárlásától eláll, és azokat visszajuttatja az eladó részére. Amennyiben szeretne a vásárlástól visszalépni, kérjük, ezt a dokumentumot kitöltve a visszáruval együtt küldje vissza az eladónak!

Az eladó elállási joga

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vevőket, akik korábban nem tartották be a vásárlási szerződésben foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak az eladónak.

Vásárlási folyamat

A vásárlási szerződés elektronikus úton való megkötéséhez a következő technikai lépéseket kell megtenni:

· Regisztráció

Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált felhasználókat a webáruház jogosult az adatbázisból törölni, illetve jogosult kétségbe vonható adatok valódiságát ellenőrizni.

· Böngészés

A webáruház oldalain a kategóriákra, illetve az árucikkek nevére kattintva lehet az áruk listáját, valamint a termékek részletes leírását megtekinteni.

· Kosár

A kiválasztott árukat tetszőleges példányban a termék leírása melletti Kosárba gomb megnyomásával lehet a kosárba betenni. A kosárban levő mennyiség a "+","-" gombokkal módosítható. 

· Szállítás

A Kosár oldalról tovább lépve ezen az oldalon lehet a szállítási és fizetési feltételeket kiválasztani.

·Rendelés-adatellenőrzés

Ezen az oldalon lehet a szállítási és számlázási címet ellenőrizni és a Beállítások linkre kattintva módosítani. A megrendelést a vásárlási feltételek elfogadásával és a Megrendelem gomb megnyomásával lehet véglegesíteni. A megrendelésről a webáruház visszaigazolást küld a regisztrációnál megadott email címre.

·Rendelés visszaigazolás

Amennyiben visszaigazolásunk a rendelés időpontját követő 48 órán nem érkezik meg a vásárlóhoz, úgy a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Adatvédelem

A webáruház tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden vásárló személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat a szállító kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Az adatok kezelését minden esetben a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával végzi. A vevőnek jogában áll megismerni, illetve szükség esetén módosítani a szállító róla nyilvántartott adatait, továbbá jogában áll kérni, hogy ezen adatokat ne használják fel.

Sem a webáruház, sem a weboldalt üzemeltető a vevő adatait nem adja át harmadik félnek.

Szerződésben nem szabályozott kérdések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó hatályos  jogszabályok az irányadók.

Technikai információ

A Fehérvár Safety Kft. munkavédelmi és munkaruházati üzlet webáruházának készítője a Hunkot Kft. (1052 Budapest, Haris köz 3.; cégjegyzékszám: 01-09- 739777 ; adószám: 13524650-2- 41)